środa, 14 sierpnia 2013

Msza św. pontyfikalna w Bazylice Mariackiej A. D. 1931

Fotografie z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego ukazujące Mszę św. pontyfikalną sprawowaną przez Adama kardynała Sapiehę w 1931 r. w czasie Kongresu Maryjnego.