O stronie

Z pierwszego tekstu (programowego) opublikowanego na portalu:
Wiele refleksji oraz przemyśleń zaowocowało powstaniem projektu, który otrzymał nazwę „Polonica Liturgica” (w dosłownym przekładzie Polonika Liturgiczne), chodzi więc o zagadnienia obejmujące tradycje i zwyczaje dotyczące służby Bożej sprawowanej w ciągu wieków na Ziemiach Polskich. 

Nie będzie to ściśle naukowe opracowywanie tego niezwykle szerokiego i wciąż niezbadanego pod wieloma względami tematu, ale raczej próba zebrania i pewnego uporządkowania opublikowanych i/bądź dostępnych opracowań oraz materiałów, tak, by łatwo można je było odnaleźć i z nich korzystać w jednym miejscu w sieci (idea jest więc podobna do tej jaka przyświecała portalowi poświęconemu tradycji i zwyczajom dworu papieskiego). 

Chodzi także o ukazanie piękna i bogactwa historii naszej Ojczyzny, która przez ponad tysiąc lat – mimo wielu wydarzeń, które powinny być nam znane z lekcji historii – pielęgnowała starodawne i czcigodne zwyczaje chrześcijańskie związane nierozerwalnie z kultem składanym Bogu w świątyniach budowanych rękami naszych przodków. Oby pamięć o jednych, jak i o drugich nigdy nie zaginęła! 

Będziemy wdzięczni za wszelkie życzliwe uwagi!
Zachęcamy także do lektury wpisu popełnionego "ku przemyśleniu"

Autor projektu: Bartłomiej K. Krzych (Rzeszów).